KONCENTRATY MODYFIKATORY

Project Info

Project Description

Firma Technocom wraz ze specjalistami z instytutów PAN i uczelni na Ukrainie, wiodących firm zagranicznych stale pracuje nad tworzeniem nowych produktów, w tym w oparciu o krajowe surowce, co pozwala za rozsądną cenę do zmniejszenia zależności od wahań kursów walut i poprawy warunków dostaw, zapewnić stałą jakość.

Na pisemny wniosek, próbki mogą być przesyłane do testów. Niektóre z tych produktów.