Masterbacze, zawierające węglan wapnia CREDOLEN®
Masterbacze, zawierające węglan wapnia CREDOLEN®

Masterbacze, zawierające węglan wapnia CREDOLEN® KPG-0012, KPG-016 i KPG-020 to mieszanki o wysokiej zawartości węglanu wapniowego (mikronizowany hydrofobny kalcyt CaCО3) z wysoką białością oraz cząsteczkami D50 < 1,5 μm. Ładunek stanowi 79-81% masy. KPG-0012 produkuje się na osnowie LLDPE. Nośnikiem polimerowym dla masterbacza KPG-016 jest mieszanka LDPE+LLDPE. Masterbacz KPG-020 „ekonom-klasa" bazuje na nośniku LDPE.

Masterbacze z węglanem wapnia dla folii HDPE i LDPE polepszają przetwórstwo i jednorodność struktury folii, zapewniają równomierność chłodzenia rękawa folii, poprawiają zgrzewalność (zwiększają moc zgrzewu i przewodność cieplną), poprawiają również intensywność kolorów, a także obniżają koszty produkcji. Dozowanie od 2,0 do 30% zależnie od przeznaczenia wyrobu końcowego. Minimalna grubość folii wynosi 6,0 μm dla HDPE i 2,0 μm dla LDPE.

Masterbacze z węglanem wapnia ma zastosowanie dla włókien, nici i tkanin z PP. Dozowanie – od 2% do 20%.

Masterbacze z węglanem wapnia dla wtrysku i rozdmuchiwania. Pozwalają ograniczyć kurczenie się produktu, a ponadto polepszają zgrzewanie. Dozowanie – od 5% do 30%.

Masterbacze z węglanem wapnia stosuje się do wytłaczania grubych folii, oraz do wytłaczania rur, profili. Polepszają dokładność geometryczną produktów końcowych dzięki ograniczeniu kurczenia produktu oraz zapewniają równomierne chłodzenie, a także obniżają koszty produkcji. Zależnie od grubości ścianek i przeznaczenia końcowego produktu, zaleca się dozowanie od 5,0 do 40%.

Wyniki stosowania napełniaczy mineralnych, a zużycie maszyn. Nasze wieloletnie doświadczenie udowadnia, że stosowanie napełniaczy np. węglan wapnia nie powoduje zwiększonego ( przyspieszonego ) zużycia części urządzeń pod warunkiem, że stosujemy się do rekomendowanych przez producenta ilości napełniaczy oraz parametrów przetwórstwa. Co więcej, wykorzystanie PE o wysokich wskaźnikach płynięcia w postaci osnowy polimerowej obniża współczynnik tarcia.

Masterbacze z węglanem wapnia. Dane techniczne.

TypMatrycawłaściwościŁadunek CaCО3, %Stosowanie
Wskaźnik płynięcia
(g/10’, 190°С/5 kg)
Gęstość
g/sm3
KPG 0012 LLDPE 2 – 8 1,9 79 -81 Cienki folie (HDPE, grubość od 6,0 μm), PP na włókno i nici dla tkanych worków i tkanin, folie LDPE . gruba folia PP do termo formowania.
KPG 020 LDPE 0,5 – 3 1,9 79 -81 Grube folie np. dla rolnictwa, rury, wtryskiwane i rozdmuchiwane detale i części.
KPG 016 LLDPE / LDPE 1 – 6 1,8 79 -81 Folia LDPE i HDPE (od 10 μm), gruba folia PP do termoformowania, PP włókno i nici, wtryskiwane i rozdmuchiwane detale i części, naczynia i sztućce jednorazowego użycia.

Wszystkie wyżej podane dane otrzymano na podstawie badań oraz naszego długoletniego doświadczenia przy produkcji oraz opinii i informacji otrzymanych od naszych klientów, a także na podstawie wskazówek naszych dostawców. Nasza firma jest gwarantem bardzo dobrej jakość oferowanych produktów.

Możesz uzyskać specyfikację produktu, wypełniając formularz: