Koncentraty modyfikatory
Koncentraty modyfikatory
 • Masterbacz ze środkami antystatycznymi ADDITECH ™
 • Masterbacze smarujęce
 • Masterbacz ze środkami pomocniczymi ADDITECH ™
 • Mastebacz zawierający stabilizator UV ADDITECH™
 • Masterbacz suszący ADDITECH™
 • Masterbacz czyszczący ADDITECH™
 • Dodatki Antyblokuyuchi ADDITEX™
 • Antyoksidanta ADDITEX™
 • Koncentraty Talca
 • Koncentrat osadnika nukleator Additech OPP

Firma Technocom wraz ze specjalistami z instytutów PAN i uczelni na Ukrainie, wiodących firm zagranicznych stale pracuje nad tworzeniem nowych produktów, w tym w oparciu o krajowe surowce, co pozwala za rozsądną cenę do zmniejszenia zależności od wahań kursów walut i poprawy warunków dostaw, zapewnić stałą jakość.

Na pisemny wniosek, próbki mogą być przesyłane do testów. Niektóre z tych produktów.

 • Koncentrat piany dodatków Additech FA
 • Koncentrat Additech DO
 • Skoncentruj się, zwiększając odporność produktów z PP i PS Additech WB
 • Koncentrat przyspieszenie hydroksy-, produkty biodegradacji PE i PP agentów Additech OB
 • Koncentrat bakteriobójcze Additech dodatków BN
 • Laser dodatek koncentratu Additech LA
 • Koncentrat recyklingu polietylenu osadnika Additech RL
 • Koncentrat utwardzania dodatków Additech AB
Możesz uzyskać specyfikację produktu, wypełniając formularz: